redigere enkelt
publisere effektivt

Print
InfoRed flytter til Lillestrøm
(25.01.2013 kl. 1200)
InfoRed har helt fra etbleringen i 2004 hatt kontoradresse på Skøyen i Oslo. Nå har selskapet flyttet ut av byen og til Romerikets hovedstad, Lillestrøm. Vår nye adresse er Nittedalsgata 1A, som også er kjent som Dovregården, der det i fordums tider ble produsert tøy. Her har InfoRed funksjonelle og praktiske lokaler og som passer bedre til et firma som i stor grad arbeider ute hos kundene. I jakten på ny adresse var vi likevel opptatt av å etablere oss slik at kundene lett finner frem. Med en plassering i Lillestrøm, i gangavstand til Lillestrøm stasjon blir reisetiden fra Oslo sentrum helt ubetydelig lenger enn til Skøyen. Vi ønsker gamle og nye kunder velkommen til InfoRed på Lillestrøm.

Langsiktig samarbeid
(14.09.2012 kl. 1542)
InfoRed har inngått avtale med et større norsk forsikringsselskap om leveranse av konsulenttjeneser. Avtalen styrker InfoReds posisjon, nå også med en stadig dypere kunnskap om finansmarkedet.

Kommunenøkkelen som Android-app
(25.03.2012 kl. 1137)
InfoRed har utviklet Kommunenøkkelen som Android-app. Denne benytter dataene fra Kommuneregisteret, som også er tilgjengelig gjennom Kommueforlagets portal www.kommunenokkelen.no. Men appen gir mer. Med utgangspunkt adressene kan disse vises i telefonens karttjeneste og også knyttes til navigasjonstjenestene. Telefonnummer, e-postadresser og nettadresser knyttes også til telefonens ulike apper.
Les mer på www.kommunenokkelen.no...
Last ned appen på Google Play eller bruk QR-koden.

"På nett, brett og mobil" - og papir
(01.03.2012 kl. 1055)
NRK skryter av å være på nett, brett og mobil. Slik er det nå også med Kommuenforlagets tradisjonsrike Kommunenøkkelen. I bokform har denne eksistert i mange år. InfoRed utviklet for flere år siden nye applikasjoner for innsamling av informasjon fra fylkeskommuner og kommuner. Nå er visningen av denne informasjonen modernisert, gjennom bruk av portalteknologi. Dette gir grensesnitt som både er tilpasset vanlige skjermer, nettbrett og mobiltelefoner.

Lett tilgjengelig oversikt over statsforvaltningen
(25.01.2011 kl. 1043)
Norges statskalender ble første gang utgitt i 1815, rimeligvis i bokform. Med unntak av krigsårene har boken kommet hvert år i nærmere 150 år. Statskalenderen har også i en tid vært tilgjengelig elektronisk. I disse dager lanseres den i en helt ny portalløsning, levert av InfoRed.

InfoRed leverer portalløsninger til Kommuneforlaget
(01.12.2010 kl. 1029)
InfoRed har signert avtale med Kommuneforlaget om utvikling av to portaler for henholdsvis Norges statskalender og Kommunenøkkelen. Begge portalløsninger er basert på Liferay Portal, en moderne portalløsning som bygger på de etablerte standardene JSR 168 og JSR 286 for utvikling av portlets. InfoRed utvikler portlets for portalene strengt etter disse standardene, noe som sikrer Kommuneforlaget løsninger som er moderne, fremtidsrettet og som kan gjenbrukes i andre portaler.

Ny funksjoner for saksbehandlere
(05.06.2009 kl. 1359)
Når versjon 5 av InfoRed Tjenestekatalog blir lansert mot slutten av dette året, vil den få med seg et sett med nyttige informasjonstjenester for saksbehandlerne.
Les mer ...

InfoRed utvikler Norges statskalender
(15.06.2008 kl. 1200)
Norges statskalender er en fortegnelse over kongehus, regjering, domstoler, Stortinget og statsforvaltningen. Kommuneforlaget overtar utgivelsen av fortegnelsen, både i bokform og som nettsted. InfoRed utvikler verktøy for innsamling av informasjon, tilrettelegging for trykk og presentasjon på nettstedet.

Ny versjon 4.2
(15.05.2008 kl. 1200)
InfoRed Tjenestekatalog skal være det mest effektive og funksjonelle verktøyet for vedlikehold av kommuner og fylkeskommuners oversikt over offentlige tjenester. Tjenestekatalogen videreutvikles stadig og vi står nå framfor den nye versjon 4.2.
Les mer ...

Kurs i InfoRed Tjenestekatalog
(25.10.2007 kl. 1728)
InfoRed Tjenestekatalog, som også blir også markedsført gjennom Kommuneforlaget under navnet KF Lokal tjenestekatalog er et avansert – og effektivt verktøy for å vedlikeholde tjenestebeskrivelser. InfoRed tilbyr et 2-dagers kurs i InfoRed Tjenestekatalog. Kursets første dag gir en grundig innføring i hvordan verktøyet benyttes for å utarbeide og oppdatere tjenestebeskrivelser. Dag 2 gir en grundig gjennomgang av administrasjonen av verktøyet. Ta kontakt med InfoRed for mer informasjon.
Les mer (pdf)...

Viktig å stille krav til verktøyene!
(01.10.2007 kl. 1023)
At kommunene skal gi korrekt, lettforståelig og nyttig informasjon til innbyggerne er en selvfølge. Med en lang rekke lovpålagte tjenester kan dokumentasjonsarbeidet framstå som svært omfattende. Det er da viktig å utnytte de muligheter som tilbys for å sikre god kvalitet og at selve arbeidet skjer så effektivt som mulig.
Les mer ...

Entusiastiske deltakere
(26.09.2007 kl. 0957)
Kommuneforlaget arrangerte 26. september brukerkonferanser for flere av sine eprodukter. Sesjonen som var viet tjenestekatalogen ble fyllt til trengsel - noe som jo var svært inspirerende for arrangørene. Gjennom foredrag, diskusjoner og gruppearbeid ble mange sider av arbeidet med å utarbeide gode tjenestebeskrivelser belyst. InfoRed oppsummerte de endringer som produktet InfoRed Tjenestekatalog hadde gjennomgått siden siste brukersamling, i mars 2006, og staket ut kursen videre ved å presentere det som blir versjon 4.2 av produktet. Responsen var svært god!

InfoRed tilbyr hosting
(06.09.2007 kl. 1131)
InfoRed ble etablert som et rent programvarehus i 2004. De kundeforhold som var etablert i tiden i Bravida ble videreført, med Bravida og senere Umoe IKT som leverandører av hosting av tjenstene. Umoe IKT planlegger nå å fase ut hostingtjenestene. InfoRed har derfor besluttet å tilby kundene en avtale om hosting hos vår driftspartner. Tilbudet er sendt alle eksisterende kunder, men er også åpent for andre.

LOS i InfoRed Tjenestekatalog
(25.05.2007 kl. 1011)
norge.no har videreført det gamle LivsIT-arbeidet, men nå i et helt nytt konsept som har fått navnet LOS. Med dette får kommuner og andre tjensteytere muligheten til å knytte all informasjon opp mot en ny offentlig tjenestestruktur. I versjon 4 av InfoRed Tjenestekatalog er det implementert full støtte for merking i henhold til tjenestestrukturen. Etterhvert som Kommuneforlaget oppdaterer sine tjenestebeskrivelser i Nasjonal tjenestekatalog, vil dette også bli overført til InfoRed Tjenestekatalog.

InfoRed utvikler Styrevervregisteret
(20.04.2007 kl. 1022)
Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. I dette kan ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner registrere roller som styreverv, økonomiske interesser og andre næringsinteresser. Registeret er også tilbudt alle kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper.

Det er InfoRed som har utviklet dette, og leverer dette som underleverandør til Kommuneforlaget. Mye av informasjonen hentes fra Kommuneforlagets e-produkt Kommuneregisteret.

Kraftig forbedring av et godt produkt!
(17.09.2006 kl. 1214)
For firmaet KvalitetsLosen utvikler InfoRed dokumentasjonsmodulen. Versjon 1 av denne har nå vært på markedet en tid. På bakgrunn av de erfaringer som brukerne har gjort og de tilbakemeldinger som produktrådet for KvalitetsLosen har gitt, har InfoRed nå utviklet versjon 2. Med denne versjonen er samspillet mellom de enkelte kommuner og den sentrale redaksjonen kraftig forenklet. Responstidene er dramatisk redusert og det er introdusert en rekke mindre forbedringer. Versjonen ble presentert på KvalitetsLosens produktrådsmøte i Riga 16. september, til brukernes store tilfredshet.

Brukerne styrer videreutviklingen
(15.08.2006 kl. 1215)
Sommeroppdateringen av InfoRed Tjenestekatalog omfatter vanligvis en lang rekke mindre forbedringer nye funksjoner. Med versjon 3.2 har vi realisert svært mange av de gode innspill fra brukerne av systemet. På denne måten er et godt verktøy blitt mer fleksibelt og mer effektivt i bruk.

Med brukernes behov i fokus
(09.03.2006 kl. 1204)
Kommuneforlaget har lagt bak seg det første brukerseminaret om tjenstekatalogene. I løpet av én dag i Oslo ble mange sider ved både Nasjonal tjenestekatalog og InfoRed Tjenestekatalog belyst. InfoRed presenterte planene for neste versjon av InfoRed Tjenestekatalog og fikk mange gode innspill fra brukerne.

Viktig samarbeid om kommunedata
(01.02.2006 kl. 1201)
InfoRed har utviklet og levert KF Kommuneregister til Kommuneforlaget (KF). Til denne tjenesten er det også utviklet modul for å produsere trykkegrunnlaget for boka Kommunenøkkelen, tilhørende nettjeneste og en selvbetjeningsfunksjon for kjøp av adresseinformasjon. Nå inngår Kommuneforlaget et samarbeid med Statistisk Sentralbyrå (SSB), som er en annen stor aktør innen registrering av kommunal virksomhet. For dette samarbeidet leverer InfoRed en løsning som langt på vei integrerer KF Kommuneregister med Enhetsregisteret. På denne måten får kommunene for første gang en samlet oversikt over egne registreringer i Enhetsregisteret.
Les mer i KS Aktuelt...

Numedals-kommunene viser vei
(02.01.2006 kl. 0932)
Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner i Numedal ligger langt framme i valg av teknologi for å gi sine innbyggere så gode tjenester som mulig. Kommunene har et utstrakt og mangeslunget samarbeid. For å tilfredsstille dette behovet har InfoRed utviklet Interkommunal tjenestekatalog, som en opsjon til vår InfoRed Tjenestekatalog. Med denne kan kommuner samarbeide både om tjenester og tjenestebeskrivelser.

Nye funksjoner
(05.12.2005 kl. 0943)
25. november ble versjon 3.1 av InfoRed Tjenestekatalog lansert. Med denne har vi innført en lang rekke nye funksjoner, blant annet støtte for interne tjenester, interkommunal tjenestekatalog, tilbakemeldingsfunksjoner og en tettere knytning til Nasjonal tjenestekatalog.

Enklere og bedre
(12.08.2005 kl. 0922)
Fredag 8. juli lanserte vi versjon 3.0 av InfoRed Tjenestekatalog. Med dette har et avansert verktøy fått nye funksjoner - og blitt enda enklere å bruke.
Les mer ...

Gratulerer, Trondheim kommune!
(15.06.2005 kl. 1604)
Trondheim kommune lanserte i dag sin nye portal. I denne er beskrivelsen av kommunens tjenester viet en betydelig plass. Slik skal det også være, siden kommunens berettigelse jo, langt på vei, er at de yter tjenester. InfoRed er stolt over at tjenestebeskrivelsene baseres på vår InfoRed Tjenestekatalog. Slik har saksbehandlerne det beste verktøy, og innbyggerne den beste informasjonstjeneste. Vi takker kommunen og kommunens øvrige systemleverandører for et utmerket samarbeid.

InfoRed AS på KS-konferansen IKT 2005
(07.06.2005 kl. 2341)
InfoRed AS deltar sammen med MORE AS på KS-konferansen IKT 2005. Her vil vi selvsagt presentere våre løsninger for offentlig sektor og ser fram til å møte mange gamle og nye kunder. Velkommen til vår stand!

Ny versjon av InfoRed Tjenestekatalog lanseres i juni
(07.06.2005 kl. 2339)
Utviklingen av versjon 3.0 av InfoRed Tjenestekatalog er i full gang. Spesifikasjonen er i høy grad basert på tilbakemeldinger fra kundene, men det vil i tillegg bli lansert helt nye funksjoner i verktøyet. Med den nye versjonen vil InfoRed også tilby en interkommunal modul, noe som vil dekke behovet for både interkommunale virksomheter og også annet samarbeid på tvers av kommunegrenser.

Trondheim kommune med nytt nettsted og tjenestekatalog fra InfoRed
(01.06.2005 kl. 2324)
Gjennom vår forhandler, Kommuneforlaget, er vår tjenestekatalog levert til Trondheim kommune. Kommunen benytter vår LTK-agent, for visning av tjenestebeskrivelsen i den nye portalløsningen. Avdelingsinformasjon hentes fra portalen til tjenestekatalogen, noe som sammen med innhold fra Nasjonal tjenestekatalog gir kommunen en svært effektiv registrering av tjenestebeskrivelser.

InfoRed utvikler for KvalitetsLosen
(20.05.2005 kl. 2321)
KvalitetsLosen skal levere en pakke for kommuneledere, som trenger en komplett løsning for kvalitetsutvikling med HMS, avviks- og tiltaksbehandling, informasjonssikkerhet, kommunal styring og rapportering. InfoRed skal levere modulen for Elektronisk kvalitetsdokument, og også bidra til å legge de teknologiske premissene for integrasjonen mellom alle modulene i pakken.

Tjenestekatalog til Drangedal kommune
(10.04.2005 kl. 1000)
Også Drangedal kommune velger tjenestekatalog fra KF/InfoRed. Katalogen skal integreres i kommunens portal.

Valle, Nord-Odal og Haugesund kommuner velger tjenestekatalog fra KF/InfoRed
(30.03.2005 kl. 1000)
I rekken av kommuner som velger tjenestekatalog fra KF/InfoRed har turen nå kommet til Valle, Nord-Odal og Haugesund kommuner.

InfoRed AS flytter!
(04.03.2005 kl. 1800)
Etter 15 måneder i Hoffsveien 1d flytter vi 600 meter til Drammensveien 167. Her deler vi lokale med MORE AS. Det er kun besøksadressen om endres. Vi ønsker selvsagt velkommen til våre nye lokaler.

Lønnsundersøkelse for Tekna Telenor
(16.12.2004 kl. 1600)
Tekna Telenor har i mange år gjennomført sin lønnsundersøkelse gjennom verktøyet InfoRed Brukerundersøkelse. Også i år gjennomføres undersøkelsen i begynnelsen av januar. Resultatene presenteres i flere formater, og danner grunnlag for Teknas lønnsarbeid.

Nye kommunesamarbeid velger tjenestekatalog fra KF/InfoRed
(15.12.2004 kl. 1000)
Salten regionråd, som omfatter 10 kommuner i Nordland og Orkide-samarbeidet, som omfatter 15 kommuner i Møre og Romsdal har valgt tjenestekatalog fra KF/InfoRed.

InfoRed utvikler KF Kommuneregister
(08.12.2004 kl. 1700)
InfoRed har fått oppdraget å utvikle KF Kommuneregister for Kommuneforlaget. Med dette verktøyet skal kommunenes registrering av informsjon for blant annet trykking av boka Kommunenøkkelen forenkles betraktelig. Kommunenøkkelen skal også lanseres som elektronisk tjeneste. Det skal også utvikles ulike tjenester som gir kommunene lettere tilgang til informasjon. Tjenesten skal åpnes for kommunene i begynnelsen av februar.

Scandinavian Clinical Research moderniserer sitt nettsted
(25.11.2004 kl. 1500)
Scandinavian Clinical Research har startet oppgraderingen av sitt nettsted, www.scr.no. Dette innebærer den siste versjonen av InfoRed Publisering, samtidig med at Sydvest utarbeider et helt nytt design. Nettstedet lanseres på nyåret.

Oppdal integrerer portal og tjenestekatalog
(15.11.2004 kl. 1000)
Oppdal kommune er først ute med bruk av LTK-agenten som er en Web Services-basert løsning for visning av tjenestebeskrivelser i portalen. Med dette bruker kommunen tjenestekatalogens kategorisering og LivsIT-merking.

Tekna Telenor moderniserer sitt nettsted
(09.06.2004 kl. 1200)
Tekna Telenor, det som tidligere var Telenor Sivilingeniørforening, skal modernisere sitt nettsted. Designet legges tett opp mot moderforeningens, mens publiseringsverktøyene oppdateres til siste versjon fra InfoRed.

Nasjonal tjenestekatalog lansert!
(02.06.2004 kl. 1700)
Kommuneforlaget lanserte i dag Nasjonal tjenestekatalog. Med denne tjenesten får kommunene tilgang til tjenestebeskrivelser av svært høy kvalitet, med tekster som vedlikeholdes kontinuerlig. Det er InfoRed som har utviklet Nasjonal tjenestekatalog for Kommuneforlaget.
Les mer ...

InfoRed Tjenestekatalog 2.0
(02.06.2004 kl. 1000)
InfoRed Tjenestekatalog er nå leveringsklar i sin versjon 2.0. Den nye versjonen innebærer en kraftig øking av funksjonaliteten.
Les mer ...

Komplett leveranse til Froland kommune
(11.05.2004 kl. 1600)
Telenor leverer ny portalløsning til Froland kommune, basert på Vignette Application Portal. Sammen med portalen leveres også InfoRed-produktene Tjenestekatalog, Telefonkatalog, Lag og foreninger og Møterom. InfoRed skal også levere brukerstøttetjenester og all opplæring. Leveransene starter i august.

TotalCom med publiseringsløsning fra InfoRed
(01.04.2004 kl. 0800)
TotalCom lanserer i dag sitt nye nettsted, www.totalcom.no, basert på InfoRed Publisering. Det var Combit som tegnet avtalen med InfoRed. Combit og TotalCom er nå fusjonert inn i det nye selskapet TotalCom. Løsningen leveres på Web-hotell fra Telenor.

Lofotrådet bestiller InfoRed Tjenestekatalog og InfoRed Lag og foreninger
(30.03.2004 kl. 0800)
Lofotrådet, som er et samarbeid mellom de seks kommunene i Lofoten, har signert en avtale med InfoRed om leveranse av to av InfoReds produkter for offentlig sektor. InfoRed-produktene skal installeres hos kunden og etterhvert inngå i regionens portalsatsning.

InfoRed Publisering til Combit
(22.03.2004 kl. 1600)
Telekom-leverandøren Combit fornyer sitt nettsted og har valgt publiseringsverktøy fra InfoRed. Combit vil lansere det nye nettstedet 1. april.

Fræna kommune kjøper InfoRed Tjenestekatalog
(10.02.2004 kl. 0800)
Som den tredje kommunen med tjenestekatalog fra InfoRed, blir kommunen den første av den nye versjonen, som utvikles i J2EE-versjon, og uavhengig av portal.

InfoRed utvikler Nasjonal tjenestekatalog
(19.01.2004 kl. 0900)
Kommuneforlaget og InfoRed har signert kontrakten om utvikling av Nasjonal tjenestekatalog. Med dette bringer vi arbeidet med tjenestekataloger et langt skritt videre. Kommuneforlaget vil gjennom Nasjonal tjenestekatalog levere innhold til landets kommuner. I kombinasjon med ny versjon av InfoRed Tjenestekatalog vil dette i sterk grad forenkle arbeidet for kommunene, samtidig tjenestebeskrivelsene nå vil holde en svært høy kvalitet. Nasjonal tjenestekatalog skal lanseres i begynnelsen av juni. InfoRed vil lansere ny lokal tjenestekatalog samtidig.

InfoRed AS etablert
(02.01.2004 kl. 0000)
InfoRed ble etablert som eget selskap i dag. Med dette videreføres mange års erfaring og en produktportefølje med mange trofaste kunder. I løpet av få dager etablerer vi oss i Hoffsveien 1d, i selskap med andre bedrifter innenfor samme bransje.

TalkPool lanserer "Lag og foreninger"
(24.09.2003 kl. 1640)
Nå er det enkelt å bygge opp en katalog over lag og foreninger i kommunen, eller i et større geografisk område. Laget registrerer og vedlikeholder selv informasjonen og plasserer sitt lag geografisk og i en tematisk struktur.

Ny versjon av InfoRed Møterom
(24.09.2003 kl. 1638)
Vi har lansert versjon 2 av InfoRed Møterom. Denne inneholder flere nyheter, blant annet også bookingfunksjoner for andre ressurser enn møterom. Løsningen er også tilgjengelig under Vignette Application Portal.

Tjenestekatalogen og elektroniske skjemaer
(24.09.2003 kl. 1633)
Firmaet more og TalkPool samarbeider om en integrasjon mellom TalkPools Tjenestekatalog og elektroniske skjemaer fra more. Det er nå enkelt å knytte sammen tjenestebeskrivelser og skjemaer.

Mer effektivt servicekontor
(24.09.2003 kl. 1612)
TalkPool har lansert Gule lapper, verktøyet som holder orden på henvendelsene til servicekontoret. Vi bruker fremdeles navnet Gule lapper, for det er nettopp så enkelt dette er. Men verktøyet er også like avansert som det er enkelt i bruk.
Les mer ...

Lag og foreninger
(29.07.2003 kl. 1300)
For Telenor utvikler TalkPool "Lag og foreninger" - et system for vedlikhold av informasjon om nettopp lag og foreninger innenfor en kommune eller en sammenslutning av kommuner.
Les mer ...

TalkPool orienterte om Tjenestekatalogen
(18.06.2003 kl. 1800)
Astrid Øksenvåg og Steinar Brun fra TalkPool orienterte om Tjenestekatalogen i temamøtet "Fra skranke til fremtidens service" - i regi av Statens Dataforum og Statskonsult.
Les mer ...

"Gule lapper"
(05.06.2003 kl. 1251)
Den gode mottakelsen av vår Tjenestekatalog avføder nye verktøy. Nå utvikles verktøyet som skal gjøre det enkelt å holde styr på henvendelser til de offentlige servicekontorene.
Les mer ...

Modum kommune velger Tjenestekatalogen
(02.05.2003 kl. 1255)
Også Modum kommune tar i bruk Tjenestekatalogen. Som i Sande kommune inngår dette som en del av den totale portalen, som for øvrig er levert av Telenor.
Les mer ...

TalkPool på Fagdagene 25-26. mars
(29.03.2003 kl. 1253)
I samarbeid med Telenor presenterte TalkPool den nye Tjenestekatalogen på årets fagdager på Gardermoen 25-26. mars. For TalkPool var det viktig å vise markedet at det er fullt mulig å realisere Statskonsults anbefalinger.

Sande kommune velger Tjenestekatalogen
(01.03.2003 kl. 1254)
Sande kommune i Vestfold har, som en del av en total portalløsning fra Telenor, valgt TalkPools Tjenestekatalog. Denne inngår i den nye kommuneportalen for kommunen.
Les mer ...

TalkPool utvikler Tjenestekatalogen
(28.02.2003 kl. 1000)
TalkPool Web Services utvikler programvare for offentlig sektor. Først ute i rekken av verktøy er Tjenestekatalogen, som bygger på Statskonsults anbefalinger i "Til tjeneste!".
Les mer på tjenestakatalog.no...

Ytterligere nyheter


Januar 2013
September 2012
Mars 2012
Januar 2011
Desember 2010
Juni 2009
Juni 2008
Mai 2008
Oktober 2007
September 2007
Mai 2007
April 2007
September 2006
August 2006
Mars 2006
Februar 2006
Januar 2006
Desember 2005
August 2005
Juni 2005
Mai 2005
April 2005
Mars 2005
Desember 2004
November 2004
Juni 2004
Mai 2004
April 2004
Mars 2004
Februar 2004
Januar 2004
September 2003
Juli 2003
Juni 2003
Mai 2003
Mars 2003
Februar 2003

Produkter

InfoRed | PUBLISERING
InfoRed | NYHETER
InfoRed | BILDEDATABASE
InfoRed | FORUM
InfoRed | BRUKERUNDERSØKELSE
InfoRed | MØTEROM
InfoRed | TJENESTEKATALOG
InfoRed | TELEFONKATALOG
InfoRed | GULE LAPPER
InfoRed | LAG OG FORENING